Colofon

Deze website stemt qua typografie en vormgeving zo veel mogelijk overeen met een conventionele gedichtbundel, maar biedt daarnaast vele mogelijkheden om de opgenomen gedichten 'flexibel' te bekijken. Geen van de toegevoegde functies in dit programma leveren echter wijzigingen in het gedicht op: het lezen is aan de lezer, het schrijven aan de dichter.

Werk van F. van Dixhoorn werd vertaald in het Engels door Astrid Alben en in het Frans door Kim Andringa.

Deze website werd 'gezet' in Garamond op een grijs-beige achtergrond.

Dit project kwam tot stand in 2005 dankzij steun van het Fonds voor de Letteren.

Programmatuur: Teun de Lange, IntraQuest, Utrecht/Antwerpen


Terug